logo ExKOL   Stroj  - jak, kdy a za kolik Otazní­k
  Zeptejte se  Šipka info@exkol.cz

www.exkol.cz : tel. 571 161 121

www.exkol.cz -> Stroje, zkušebny, svařování, SW, HW.

Měření a regulace teplot.

Nabídka je určena např. pro dřevozpracující průmysl, zkušebnictví, hutnictví, chladírenský průmysl apod.  

Příklady uplatnění měření a regulace teplot :

  • technologie sušení dřeva dle předepsaných diagramů se zohledněním vstupních vlastností materiálu a řízením průběhu sušení
  • tepelná komora s regulací do 110°C pro vibrační zkoušky
  • řízení průběhu tavby vysoké pece
  • řízení a archivace procesu kalení a popouštění
  • regulace a archivace teploty chladírenských boxů
  • sušící pece v porcelánkách

Pro sběr dat, měření a centrální regulaci teplot používáme moderní programovatelný řídící systém - průmyslovou stavebnici (dále jen HW), která data předává dál se zabezpečeným protokolem komunikace do osobního počíteče (dále jen PC), kde se provádí vizualizace a vyhodnocení. HW je modulární, snadno rozšiřitelný a při nízkých nákladech vysoce spolehlivý, umožní připojovat mnoho pracovišt na jedno PC při následném rozšiřování systému a může být základem i např. pro celopodnikový sběr dat a regulaci. Je možno též rozšířit o moduly silových výstupů, ovládání pohonů apod.

PC s nainstalovaným obslužným SW je s HW pro regulaci propojeno přes standartní port RS232 s následnou konverzí na linku RS485, bezdrátový spoj, internet či přes GSM.

Snímat teploty a provádět regulaci lze off-line bez připojeného PC (údaje jsou zaznamenány v trvalé paměti, nezávislé na výpadku napájení, tj. samostatná funkce každého pracoviště) i on-line s okamžitým přenesením hodnot do PC. Po aktivaci obslužného programu na PC po off-line provozu jsou dříve naměřená data (datum, čas, hodnota měření, číslo kanálu) přenesena na PC a začleněna do databáze, ze které jsou zobrazována ve formě protokolu a grafu. Je možno nastavovat regulační meze a algoritmy pro řízený náběh / průběh regulovaných hodnot, nebo regulovat v reálném čase několik na sobě závislých veličin. Soubor s daty ve formátu DBF lze načíst i v tabulkových procesorech, např. Excel. Lze volit mezi několika typy zobrazovačů (LED, LCD na měřeném místě, CRT na PC), několika druhy signalizace (i např. zprávou SMS technikovi). Pro snímání teploty jsou k dispozici standartní snímače Pt100 pro velký rozsah teplot, dále termočlánky nebo v rozsahu -45 do 110°C levné a přesné snímače s přímým digitálním výstupem Dallas (s nepřesností do 1°C), které se nemusejí kalibrovat.

HW je umístěn buď v montážní liště spřipojením do rozvaděče (na DIN lištu, nebo šroubky), nebo je dodán včetně krytí IP 54 v malém plastovém rozvaděči.

WWW.exkol.cz 608 706 544
Dnesni datum: 2024-06-17
Telefon +420 571 161 121     608 706 544
Zlí­n, Vršava 4444, 760 01     Děkujeme Vám za návštěvu. WWW.exkol.cz