Vybavení zkušeben.

Navrhujeme, vyrábíme a dodáváme ..

Při stále náročnějším vývoji výrobků je potřeba zjistit a doložit vlastnosti výrobku tak, aby výrobek splňoval zadaná kritéria. Pro účely zkušebnictví dodáváme jednak přístroje pro všeobecné použití, jednak speciální zařízení pro zkoušení vlastností jediného výrobku.  

1. Přístroje pro všeobecné použití :

Pro statické i dynamické měření mechanického napětí, tlaku, teploty, síly, momentů, posunutí, chvění, rychlostí, zrychlení apod. Použití samotného PC doplněného interními kartami pro sběr analogových a digitálních dat, řízení výstupů, ovládání pohonů krokových motorů je většinou nejlevnější variantou jednoduchého systému pro měření, registraci a vizualizaci, s možností komunikace s nadřízeným systémem. Vyžadují vyčlenění PC pro danou skupinu měření. Pro složitější měření či řízení procesů je vhodné použít PC bez úprav ve funkci serveru s nainstalovaným řídícím SW a připojením ON-line HW průmyslové stavebnice přes port RS232 s následnou konverzí na RS485, bezdrátový spoj, internet či přes GSM. PC jako master komunikuje se stavebnicí zabezpečeným protokolem a jednotlivé stanice plní funkci slave ve vztahu k PC. Max. počet stanic připojených na jedno PC je 250, přičemž jedna stanice může být konfigurována např. jako 8 až 64xDIO + 1 až 64xAD doplněno timery/časovači, PEROM.. Pro jednoduchou časovou registraci událostí z několika vstupních kanálů (analogových a digitálních) je možno stavebnici použít jako mobilní záznamníky událostí s archivací naměřených hodnot. Vyhodnocení údajů se provádí na PC ON-line nebo OFF-line, přenos dat do PC je po RS232, . K dispozici je celá řada komponent stavebnice - zesilovače, převodníky, čítače, časovače, AD a DA převodníky, silové výstupy, digitální vstupy a výstupy apod. Tyto přístroje lze použít i bez PC pro jednoduché řízení průběhu zkoušky, sběr dat dle sekvence nahrané z PC do trvalé paměti a zaznamenat údaje včetně datumu a času ke každé naměřené sekvenci do paměti zabezpečené proti výpadku napájení. Následně je možno přenést data dávkově OFF-line na PC k vyhodnocení.  

2. Speciální zařízení pro zkoušení vlastností jediného výrobku.

Zde aplikujeme všeobecné přístroje, doplněné o požadované vlastnosti (systémové či mechanické). Vývoj probíhá ve spolupráci se zákazníkem. Patří sem vývoj a výroba měřících a životnostních stavů, tepelných komor s regulací, tepelných komor jako nadstavby s možností použití pro vibrační zkoušky. Z oblasti pohonů aplikujeme krokové a DC motory, pro větší výkony pak měniče, které komunikují s PC a umožní velký rozsah řízení.  


Závěrem :

Všechny zařízení umožnují jednak změnu zkušebních parametrů na PC, jednak zákazníkům poskytujeme možnost update programů na požádání obratem přes Internet (např. změna větší zkušebních podmínek, potřeba jiného vyhodnocení apod).

Vybrané řešené problémy pro oblast zkušebnictví :
WWW.exkol.cz