Řídící systémy (ŘS)
pro nové / repasované stroje.

Shrnutí :


Základní informace :

    Již od roku 1993 používáme naše řídící systémy (ŘS) pro řízení linek, strojů, životnostních stavů a zkušebních zařízení převážně pro potřeby automobilového průmyslu.

Nybízíme rychlou a výhodnou spolupráci při Vámi konstruovaném novém stroji nebo při jeho rekonstrukci.
   Dodáváme buď pouze ŘS, ŘS s pohony a vzduchotechnikou nebo celý stroj na klíč, případně zabezpečíme nákup vytipovaného stroje a jeho rekonstrukci pro Vás. Námi vyráběný a dodávaný digitální ŘS pro řízení strojů je založen na moderní, výkonné a levné technologii osobních počítačů (PC) doplněných u menších systémů o interní karty. Pro složitější měření či řízení procesů je vhodné použít PC bez úprav ve funkci serveru s nainstalovaným řídícím SW a připojením on-line HW průmyslové stavebnice přes port RS232 s následnou konverzí na RS485, bezdrátový spoj, internet či přes GSM.

   Výkonnost a bezporuchovost technologie založené na PC je dána hromadnou výrobou komponent, používáním objektově orientovaného SW pro Windows pro řízení a přesouvání maxima funkcí na SW. ŘS s PC jako centrální jednotkou a doplněný externí průmyslovou stavebnicí (master/slave) umožní řízení i velmi rozsáhlých technologií. Při požadavku aplikovat ŘS do malého prostoru lze použít plnohodnotné PC velikosti formátu A6. ŘS je modulární, rychle a bezproblémově rozšiřitelný, přesný, spolehlivý, lze ho přizpůsobit libovolnému stroji nebo libovolnému výrobci stroje při repasi. Bez problému lze pomocí běžné či průmyslové klávesnice PC měnit parametry technologie, měnit průběh technologie na míru dle vlastních požadavků.
Pro jednoduché systémy s nepříliš složitým algoritmem řízení lze použít i samotný HW průmyslové stavebnice bez PC pro řízení stroje s tím, že je zachována možnost komunikace a nastavení parametrů z PC, např. z notebooku. Tyto systémy úspěšně pokrývají oblast nasazení PLC, jsou však pro uživatele snadněji programovatelné, mohou být navázány na PC off-line i on/line a jsou levnější při nasazení.
   ŘS umožní pořizovat data o výrobě (počty výrobků členěné dle jednotlivých osob obsluhy, časový snímek dne obsahující přesný popis činností stroje) a přes běžnou disketu, LAN, linku, GSM či internet exportovat data na server např. do textového editoru, tabulkového procesoru nebo databáze pro další zpracování.
Informace z tohoto ŘS je možno využívat i při řízení jakosti výroby. Provozní hodnoty stroje, statistika, počitadla apod. je zobrazováno na displeji ve formě virtuálních měřidel, čímž se ušetří za různé typy měřících přístrojů a jejich zabudovávání do ovládacího panelu. Displej je možno opatřit dotykovým panelem pro přímou obsluhu virtuálních tlačítek, přepínačů a nastavovacích prvků. Doplnění dalších ovládacích prvků není potom žádným problémem. Při stavbě či rekonstrukci více strojů lze bez větších problémů sjednotit ovládání a algoritmy popisující průběh technologie na více strojů a mezi stroji je vyměňovat pomocí diskety či lokální sítě. Úpravy textového souboru algoritmu, které si uživatel nebude chtít v budoucnu upravit lze po vstupním požadavku velmi rychle zaslat po Internetu, stejně jako úpravu celého programu např. na sledování toku materiálu, energií a mezd.
ŘS je umístěn u nového stroje v samostatném rozvaděči vedle stroje, při rekonstrukci je někdy možnost umístění do stávajícího rozvaděče.

   Spolu s dodávkou ŘS provádíme i kompletní elektroinstalaci stroje včetně všech návazností na stávající strojní, pneumatickou a hydraulickou výbavu a také zajištujeme výchozí revizi.
   Dodáváme i pohony a servopohony pro řízení pohonů, komunikující s ŘS. Pro malé výkony krokové motory (do 10Nm a max. 300 ot/min napřímo), pro větší výkony pak měniče kmitočtu s komunikací s ŘS. K rekonstrukci stroje potřebujeme pokud možno původní dokumentaci nebo alespoň popis činnosti celého stroje, je možno doladit ve spolupráci s Vaším technologem. V návaznosti na ŘS lze současně vyměnit vzduchové a parní ventily (používáme FESTO), potrubí, koncové spínače, hydraulické části apod. Měřítkem pro rekonstrukci je v tomto ohledu možnost demontáže a příp. odvozu materiálu, abychom rekonstrukci provedli v naší firmě.  Informativní cenová nabídka řídících systémů :

(bez DPH, dopravy a montáže u zákazníka, slevy u dodávky více ks)

WWW.exkol.cz