logo ExKOL   Stroj  - jak, kdy a za kolik Otazní­k
  Zeptejte se  Šipka info@exkol.cz

www.exkol.cz : tel. 571 161 121

www.exkol.cz -> Stroje, zkušebny, svařování, SW, HW.

ExKOL - HW.

Něco z historie.
Kdysi dávno, v kamenné době elektroniky.. někteří jsme začínali na PMD v Basic a ASM, stejně tak na PMI-80.
První svařovací automat - prototyp SP2 (5 os) u nás na začátku devadesátých let byl řízen systémem TNS (8bit, 256kB RAM, Pascal + ASM Z80), osazené již našimi kartami pro řízení motorů a snímání dráhy.
Logicky pak post řídícího počítače zaujalo PC, doplněné kromě kupovaných i našemi interními kartami pro řízení krokových motorů, AD, DA, DIO...

Čas odvál i ISA porty v PC. Nyní používáme (opět tedy kromě standartních kupovaných PCI karet)
"Průmyslovou stavebnici sběru dat" (PSSD), která je založena na mikroprocesorech AVR / x51 a architektuře Master/Slave a je kromě sběru dat určena i ke kompletnímu řízení technologie (různé DI, DO, AD, DA, displeje, PEROM..).
PC jako server ve funkci master komunikuje se stavebnicí zabezpečeným protokolem a jednotlivé stanice plní funkci slave ve vztahu k PC. PC je PSSD připojen přes standartní port RS232 s následnou konverzí na RS485, bezdrátový spoj (433MHz/2,4GHz), internet či přes GSM.
Max. počet stanic připojených na jedno PC je 250, přičemž jedna stanice může být konfigurována např. jako 8 až 64xDIO + 1 až 64xAD doplněno timery/časovači, PEROM.. Každá stanice se sice chová jako slave k PC, ale vnitřně je tvořena několika deskami (1 deska = 1 procesor) opět jako Master/Slave (jednotná deska, liší se FW), tj. je jí možno poměrně snadno rozšiřovat o několik slave procesorů, z nichž každý řeší specifickou část procesu stanice (DIO, AD..).
Při potřebě vyřešení speciálního problému u zákazníka přidáváme "zákaznický" slave, takže jinak použijeme již odladěné komponenty.

Napájení jednotlivých desek a jejich vzájemná komunikace jsou vyřešeny "bus" propojením plochým kabelem s konektory typu PFL 10. Po mechanické stránce umisťujeme desky PSSD do plastového "korýtka" s dalším upevněním na DIN lištu v rozvaděči nebo šroubky za boční "oka".


Uplatnění PSSD

je velmi rozmanité. V nejjednodušší konfiguraci stanice je možno použít jako náhradu za PLC (tj. bez PC) s realizací úloh dle sekvenčního automatu. Tato posloupnost je nahrána z PC a uložena v PEROM a může být zákazníkem kdykoliv změněna.
Takto lze např. realizovat i ovládání LED displejů s dálkovým ovládáním, jednoduché motorické pohyby apod.
Další uplatnění je pro různé dataloggery, záznamníky událostí, snímače informací s čipových karet, realizace dálkového ovládání apod. s občasným nebo stálým připojením na PC. Rychlost komunikace PC s DPS AVR/8052 přes UART je cca 300 příkazů/s.
PSSD je určena i pro realizaci řídících systémů strojů, může být použita na sběr dat z areálů apod.
Výhodou je, že není vázána nutně na linku, ale data lze přenášet i bezdrátově (433MHz/2,4GHz), nebo SMS.

Pro vývojáře přináší použití PSSD výhodu, že kromě možnosti použít pro řízení posloupnost sekvenčního automatu je k dispozici rozhraní pro množinu příkazů přes UART, na kterou systém reaguje - např. čtení nebo nastavení periferií apod. SW pro obsluhu standartně dodávaných desek a dokumentace pro podporu vývoje je k dispozici.


Prodej komponent PSSD

Jednotlivé oživené desky sestavy PSSD je možno nakoupit po dohodě i včetně FW a interface pro ovládání z PC.
Pro představu lze nakoupit CPU DPS pro rychlé vytvoření aplikace :

  • DPS U1C32, AVR ATmega32 (DIO, timery, ADC..) , 30x107mm, 5x PSL10
  • DPS U1M32, AVR ATmega32 (DIO, timery, ADC..) , 30x32mm, 3x PSL10
  • DPS U1C8, 8052 DIP40 (DIO, timery ) , 40x107mm, 5x PSL10
  • DPS M1C, 4051 DIP20 (DIO, timery, ADC komparátor..) , 28x36mm, 2x PSL10

Mohou nás kontaktovat také prodejci HW, poskytneme slevy pro větší odběry a podrobnější informace.

WWW.exkol.cz 608 706 544
Dnesni datum: 2024-04-14
Telefon +420 571 161 121     608 706 544
Zlí­n, Vršava 4444, 760 01     Děkujeme Vám za návštěvu. WWW.exkol.cz