logo ExKOL   Stroj  - jak, kdy a za kolik Otazní­k
  Zeptejte se  Šipka info@exkol.cz

www.exkol.cz : tel. 571 161 121

www.exkol.cz -> Stroje, zkušebny, svařování, SW, HW.

Vybavení zkušeben.

Navrhujeme, vyrábíme a dodáváme ..

Při stále náročnějším vývoji výrobků je potřeba zjistit a doložit vlastnosti výrobku tak, aby výrobek splňoval zadaná kritéria. Pro účely zkušebnictví dodáváme jednak přístroje pro všeobecné použití, jednak speciální zařízení pro zkoušení vlastností jediného výrobku.  

1. Přístroje pro všeobecné použití :

Pro statické i dynamické měření mechanického napětí, tlaku, teploty, síly, momentů, posunutí, chvění, rychlostí, zrychlení apod. Použití samotného PC doplněného interními kartami pro sběr analogových a digitálních dat, řízení výstupů, ovládání pohonů krokových motorů je většinou nejlevnější variantou jednoduchého systému pro měření, registraci a vizualizaci, s možností komunikace s nadřízeným systémem. Vyžadují vyčlenění PC pro danou skupinu měření. Pro složitější měření či řízení procesů je vhodné použít PC bez úprav ve funkci serveru s nainstalovaným řídícím SW a připojením ON-line HW průmyslové stavebnice přes port RS232 s následnou konverzí na RS485, bezdrátový spoj, internet či přes GSM. PC jako master komunikuje se stavebnicí zabezpečeným protokolem a jednotlivé stanice plní funkci slave ve vztahu k PC. Max. počet stanic připojených na jedno PC je 250, přičemž jedna stanice může být konfigurována např. jako 8 až 64xDIO + 1 až 64xAD doplněno timery/časovači, PEROM.. Pro jednoduchou časovou registraci událostí z několika vstupních kanálů (analogových a digitálních) je možno stavebnici použít jako mobilní záznamníky událostí s archivací naměřených hodnot. Vyhodnocení údajů se provádí na PC ON-line nebo OFF-line, přenos dat do PC je po RS232, . K dispozici je celá řada komponent stavebnice - zesilovače, převodníky, čítače, časovače, AD a DA převodníky, silové výstupy, digitální vstupy a výstupy apod. Tyto přístroje lze použít i bez PC pro jednoduché řízení průběhu zkoušky, sběr dat dle sekvence nahrané z PC do trvalé paměti a zaznamenat údaje včetně datumu a času ke každé naměřené sekvenci do paměti zabezpečené proti výpadku napájení. Následně je možno přenést data dávkově OFF-line na PC k vyhodnocení.  

2. Speciální zařízení pro zkoušení vlastností jediného výrobku.

Zde aplikujeme všeobecné přístroje, doplněné o požadované vlastnosti (systémové či mechanické). Vývoj probíhá ve spolupráci se zákazníkem. Patří sem vývoj a výroba měřících a životnostních stavů, tepelných komor s regulací, tepelných komor jako nadstavby s možností použití pro vibrační zkoušky. Z oblasti pohonů aplikujeme krokové a DC motory, pro větší výkony pak měniče, které komunikují s PC a umožní velký rozsah řízení.  


Závěrem :

Všechny zařízení umožnují jednak změnu zkušebních parametrů na PC, jednak zákazníkům poskytujeme možnost update programů na požádání obratem přes Internet (např. změna větší zkušebních podmínek, potřeba jiného vyhodnocení apod).

Vybrané řešené problémy pro oblast zkušebnictví :
 • Měření dynamické charakter. pružiny automobilového bezpečnostního pasu (ABP).
 • Stav pro řízení zkoušky životnosti automobilového spouštěče na spalovacím motoru.
 • Montáž a kontrola vyráběných ABP v jednom cyklu (více přípravků).
 • Měření okamžité, průměrné a max.rychlosti a doby otáčení motoru na uhelném dole.
 • Měření síly a vektoru působení pružiny, označení vyhovujících...
 • Stav pro řízení zkoušky automobilového spouštěče na mechanickém odporu.
 • Stav pro měření přechodového odporu uhlíků automobilových ostřikovačů.
 • Životnostní stav automobilových alternátorů, max. otáčky 20000, měření parametrů..
 • Měření a graf. znázornění okamžitých otáček při startu spalovacího motoru.
 • Stav s tepelnou komorou pro měření přeběhových otáček alternátoru.
 • Měření a graf. znázornění průběhu proudu spouštěče při startu spalovacího motoru.
 • Tepelná komora pro vibrační zkoušky alternátorů.
 • Proudová zátěž do 40V/250A s konstant. I, s řídícím systémem, samoodpojením ap.
 • Mechanické přípravky pro vibrační zkoušky alternátorů.
 • Měření charakteristiky síla / dráha při vytahování selenoidu.
 • Ustavení do polohy, měření, třídění a statistika trubkových dílců v hromadné výrobě.
 • Kontrola kabelových svazků na správnost zapojení.
 • Měření vytahovací a vtahovací síly ABP.
WWW.exkol.cz 608 706 544
Dnesni datum: 2024-06-17
Telefon +420 571 161 121     608 706 544
Zlí­n, Vršava 4444, 760 01     Děkujeme Vám za návštěvu. WWW.exkol.cz