ExKOL - měření a záznam energie.

Nabízíme kompletní zabezpečení návrhu, realizace a údržby sběru i následného zpracování analogových a digitálních dat v oblasti měření spotřeby energií (elektřina, pára, průtok, tlak, teplota apod). Komplexní řešení pro sběr více druhů energie pak představuje naše digitální ústředna s volitelným přenosem dat na server.  

Sběr dat je možno s našimi přístroji stavebnicového charakteru realizovat jako :

 

Všechny typy našich přístrojů jsou programovatelné pomocí běžného PC přes rozhraní RS232 / RS45. Je možno nastavit interval sběru dat, nulování vnitřní paměti, nastavení vnitřních hodin, zadání mezních hodnot pro jednotlivé kanály, různé metody alarmu při překročení mezních hodnot apod. Lze použít stejné nastavení pro více přístrojů se stejnou funkcí. Napájení přístrojů ze sítě 230V s možností zálohování dat či plné funkce při výpadku sítě. Pro zpracování dat nabízíme náš SW s možností tvorby sestav a grafů dle různých výběrových kritérií a s podporou exportu do tabulkových procesorů (EXCEL apod). Programově zabezpečíme i fakturaci dle naměřených dat. Po přenosu do PC je možnost data ukládat ve formátu DBF a je možno je pak zpracovat i jiným SW, než z naší produkce.

Rozdělení sběru dat dle vstupního signálu :

Dodávku lze snadno přizpůsobit konkrétním požadavkům zákazníka.

Pro konkrétní představu několik řešení :

Tato nabídka nezahrnuje celý náš sortiment v oblasti měření, sběru a zpracování dat. Naší výhodou kromě ceny je i kompletní řešení projektu HW a SW včetně dodávky čidel a zabezpečení montáže. Po konzultacích ohledně topologie sítě, použitých přenosových prostředků a hustoty dat lze navrhnout konkrétní podobu projektu.

Průběh energie :

Pro získání detailního záznamu průběhu spotřeby energie v čase nebo kontroly využití kapacity přenosového média vyrábíme "Záznamník hodnot energie" pro stávající (např. již instalované) paroměry (např. flow procesor FP-93 fy Danfoss). Tento záznamník, vyráběný v několika variantách umožní z paroměru v nastavitelných intervalech snímat a ukládat data, má možnost zálohování funkce při výpadku napájení. Přenos dat na PC pomocí RS232 či po lince a jejich vyhodnocení na PC v programu ExCEL.

WWW.exkol.cz