logo ExKOL   Stroj  - jak, kdy a za kolik Otazní­k
  Zeptejte se  Šipka info@exkol.cz

www.exkol.cz : tel. 571 161 121

www.exkol.cz -> Stroje, zkušebny, svařování, SW, HW.

ExKOL - měření a záznam energie.

Nabízíme kompletní zabezpečení návrhu, realizace a údržby sběru i následného zpracování analogových a digitálních dat v oblasti měření spotřeby energií (elektřina, pára, průtok, tlak, teplota apod). Komplexní řešení pro sběr více druhů energie pak představuje naše digitální ústředna s volitelným přenosem dat na server.  

Sběr dat je možno s našimi přístroji stavebnicového charakteru realizovat jako :

  • OFF-LINE (naměřená data jsou archivována v "černé skříňce" a jednou za období je proveden sběr dat standartním notebookem přes rozhraní RS232)
  • ON-LINE (ve stanoveném intervale se PC server dotazuje jednotlivých stanic, nebo stanice vysílají svá data, obě metody dle topologie přímo, nebo přes měřící ústřednu).
 

Všechny typy našich přístrojů jsou programovatelné pomocí běžného PC přes rozhraní RS232 / RS45. Je možno nastavit interval sběru dat, nulování vnitřní paměti, nastavení vnitřních hodin, zadání mezních hodnot pro jednotlivé kanály, různé metody alarmu při překročení mezních hodnot apod. Lze použít stejné nastavení pro více přístrojů se stejnou funkcí. Napájení přístrojů ze sítě 230V s možností zálohování dat či plné funkce při výpadku sítě. Pro zpracování dat nabízíme náš SW s možností tvorby sestav a grafů dle různých výběrových kritérií a s podporou exportu do tabulkových procesorů (EXCEL apod). Programově zabezpečíme i fakturaci dle naměřených dat. Po přenosu do PC je možnost data ukládat ve formátu DBF a je možno je pak zpracovat i jiným SW, než z naší produkce.

Rozdělení sběru dat dle vstupního signálu :

  • Sběr dat z čidel s digitálním výstupem či protokolem - elektroměry, paroměry apod. Volitelný počet měřených kanálů; lze stavebnicově rozšiřovat po 1,2 nebo 8.
  • Sběr analogových dat, možnost galvanického oddělení, volba vstupního napětí, volitelné vstupní filtry, volitelný počet měřených kanálů; lze stavebnicově rozšiřovat po 1,2 nebo 8.

Dodávku lze snadno přizpůsobit konkrétním požadavkům zákazníka.

Pro konkrétní představu několik řešení :

  • "černá skříňka" pro sběr dat pro 2 analogové veličiny, přesnost 12 bite, celkem počet uložených dat 32000 (možno rozšířit), zálohování dat při výpadku sítě, napájení 230V, filtry a zesilovače pro každý kanál, SW pro nastavení, sběr dat a vyhodnocení, cena celkem 4800Kč bez DPH.
  • "černá skříňka" pro sběr 2 externích teplot (lze rozšířit na 8), kalibrované digitální teploměry v ceně, přesnost 1°C, rozsah měření -40..+100st, ostatní údaje obdobně jako u sběru 2 analog. veličin, cena celkem 5200Kč bez DPH.
  • "černá skříňka" pro sběr dat pro max. 8 digitálních veličin, ostatní údaje včetně ceny obdobně jako u sběru 2 externích teplot
  • sběr dat (digit. 8 kanálů nebo analog. 2 kanály) ON-LINE s vysíláním dat po RS485, zálohování dat při výpadku, montáž na DIN lištu, možnost přizpůsobení na tlf. linku ( s použitím digitální ústředny či převodníku RS485/modem), základní cena 5900Kč bez DPH.
  • převodník RS485/modem, základní cena 2800Kč
  • digitální ústředna pro sběr dat (založeno na technologii PC v rozvaděči), možnost komunikace s paroměry, snímání a registrace energie (elektřina, pára vzduch..) např. z celé budovy a dále je předávat na server (telefonem, GSM, RS485 ..), obsluhy mimolimitních stavů přímou regulací, vysílání dat i alarmů po lince digitálním protokolem, zabezpečení proti kolizi dat, možnost rozšíření (standartně 48 vstupů a 48 výstupů digitálních, 16 analogových vstupů), možnost vytvoření lokálního uzlu pro sběr dat - napojení smyček pro čidla s RS485, napojení na modem, možnost emulovat stávající starší přenosové protokoly apod. Cena dle HW a SW vybavení od 18000 do 84000 Kč.

Tato nabídka nezahrnuje celý náš sortiment v oblasti měření, sběru a zpracování dat. Naší výhodou kromě ceny je i kompletní řešení projektu HW a SW včetně dodávky čidel a zabezpečení montáže. Po konzultacích ohledně topologie sítě, použitých přenosových prostředků a hustoty dat lze navrhnout konkrétní podobu projektu.

Průběh energie :

Pro získání detailního záznamu průběhu spotřeby energie v čase nebo kontroly využití kapacity přenosového média vyrábíme "Záznamník hodnot energie" pro stávající (např. již instalované) paroměry (např. flow procesor FP-93 fy Danfoss). Tento záznamník, vyráběný v několika variantách umožní z paroměru v nastavitelných intervalech snímat a ukládat data, má možnost zálohování funkce při výpadku napájení. Přenos dat na PC pomocí RS232 či po lince a jejich vyhodnocení na PC v programu ExCEL.

WWW.exkol.cz 608 706 544
Dnesni datum: 2024-06-17
Telefon +420 571 161 121     608 706 544
Zlí­n, Vršava 4444, 760 01     Děkujeme Vám za návštěvu. WWW.exkol.cz